Αγροτικές Επιδοτήσεις

Ενισχύσεις μέχρι 50 χιλ. ανά αγρότη λόγω COVID-19

Ενισχύσεις 5 χιλ. ευρώ ανά αγρότη και 50 χιλ. ανά αγροτική επιχείρηση εισηγείται η Commission

Ένα νέο μέτρο για τη στήριξη αγροτικών εκμεταλλεύσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων αγροδιατροφικών προϊόντων, από αδιάθετα κονδύλια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΑΠ, ύψους έως 5 χιλ. ευρώ ανά αγρότη και έως 50 χιλ. ευρώ ανά επιχείρηση, ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter o Επίτροπος Γεωργίας της Ε.Ε. Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι.

Ενισχύσεις μέχρι 50 χιλ. ανά αγρότη

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, μετά από πρωτοβουλία κρατών-μελών της ΕΕ, που κατέθεσαν σχετικό έγγραφο αίτημα αλλά και πιέσεις του Ευρωκοινοβουλίου, ο Επίτροπος Γεωργίας, κατέθεσε στις 30 Απριλίου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού 1305/2013 των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης για την δημιουργία ενός ειδικού μέτρου παροχής προσωρινής στήριξης των αγροτών και των μικρομεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων μεταποίησης, εμπορίας και ανάπτυξης αγροτικών προϊόντων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης του COVID-19.

Τα βασικά στοιχεία της τροποποίησης προβλέπουν:

-Δημιουργία ειδικού άρθρου στον Κανονισμό 1305/2013 για να συμπεριλάβει όλες τις αναγκαίες κανονιστικές αλλαγές για την δημιουργία του Μέτρου.

-Δημιουργία ειδικού Μέτρου στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης του οποίου ο Προϋπολογισμός δεν θα ξεπερνά το 1% της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης του Προγράμματος κάθε κράτους-μέλους (μέγιστο περίπου 48 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα, αφού οι Κοινοτικοί πόροι του Προγράμματος ανέρχονται στα 4,7 δις) μετά από τροποποίηση και μεταφορά πόρων από άλλα Μέτρα του Προγράμματος ή και κατάργηση Μέτρων.

-Η ενίσχυση θα είναι εφάπαξ και το μέγιστο ποσό της δεν μπορεί να ξεπερνά τα 5.000 ευρώ για τους αγρότες και τα 50.000 για τις επιχειρήσεις.

-Τα κράτη – μέλη θα θέσουν τα κριτήρια επιλογής των πληγέντων που πρέπει να είναι αντικειμενικά και με τεκμηρίωση και θα αποφασίσουν για το ύψος της ενίσχυσης ανά κατηγορία πληγέντων.

-Η καταβολή της ενίσχυσης εκτιμάται θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020.

Τα επόμενα βήματα

Προκειμένου να προχωρήσει η εν λόγω πρόταση της Ευρ. Επιτροπής απαιτούνται τα εξής:

-Αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής από τα δυο άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του κράτους- μέλους για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων από άλλα Μέτρα.

-Διαμόρφωση του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου και των κριτηρίων για την επιλογή και ένταξη στο Μέτρο των πληγέντων αγροτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

agro24.gr